onsdag 11 april 2018

Blockchain, vad är det egentligen?

Inom IT-området så uppkommer med jämna mellanrum olika trender och diverse trendord. De används friskt men ingen verkar riktigt säker på vare sig vad trenden är eller vad ordet betyder. Vanligen kommer den breda tillämpningen långt efter att snacket började gå. Gamla trendord som ”plattformsoberoende” och ”client-server” kan vi lämna åt sidan och helt enkelt kasta oss direkt in i tugget som gäller 2018!

Begreppet blockchain, eller ”blockkedja”, (som är det svenska ord som man försöker lansera för det här begreppet) är relativt nytillkommet i allmänt medvetande. Det var först när vanligt folk började prata om den elektroniska valutan bitcoin som den underliggande tekniken blev ett mer allmänt känt begrepp. Här har vi också den stora utmaningen med ordet; de flesta som pratar blockchain använder det mer eller mindre synonymt med bitcoin vilket förstås är fel.

Blockchain är en teknik för att utföra distribuerad transaktionsloggning med bibehållen säkerhet genom kryptering och autentisering. Det räcker som definition, tycker jag. Det betyder att man har gått ifrån att ha ett enda centralt ställe där man håller god ordning på vad som skett till att istället följa upp skeenden på många ställen men knyta ihop allt med hjälp av teknik.

Man kan jämföra det med att gå ifrån en central bokföring med hjälp av en enda bok hos en enda ansvarig förman till att låta varje medarbetare hålla ordning på transaktioner med hjälp av sin egen bok. Tack vare tekniken så håller man ändå ordning på allt som sker på ett lika välfungerande sätt som med en centraliserad lösning.

Djupare än så behöver man egentligen inte gå i sin förklaring men vi tar det en nivå djupare för att förstå varför det heter just blockchain. Det syftar på tekniken som används för att uppnå den distribuerade transaktionsloggningen.


Bild. Beskrivning av blockchain. Källa: Wikipedia.

Block håller ihop uppsättningar av giltiga transaktioner som har ”hashats” dvs kodats. Varje block innehåller den krypterade ”hashen” från det tidigare blocket i sin kedja. Den här valideringen av det tidigare blocket länkar samtliga block tillbaka till ursprungsblocket i kedjan.

Vad har då blockchain för tillämpning utöver bitcoin? Svaret verkar vara att man inte vet riktigt ännu. Det finns en mängd olika initiativ som nyttjar blockchain teknik och den uppfattning jag fått är att det kommer ta några år innan vi ser exakt inom vilket område den här tekniken tar fart ordentligt.