onsdag 11 april 2018

Blockchain, vad är det egentligen?

Inom IT-området så uppkommer med jämna mellanrum olika trender och diverse trendord. De används friskt men ingen verkar riktigt säker på vare sig vad trenden är eller vad ordet betyder. Vanligen kommer den breda tillämpningen långt efter att snacket började gå. Gamla trendord som ”plattformsoberoende” och ”client-server” kan vi lämna åt sidan och helt enkelt kasta oss direkt in i tugget som gäller 2018!

Begreppet blockchain, eller ”blockkedja”, (som är det svenska ord som man försöker lansera för det här begreppet) är relativt nytillkommet i allmänt medvetande. Det var först när vanligt folk började prata om den elektroniska valutan bitcoin som den underliggande tekniken blev ett mer allmänt känt begrepp. Här har vi också den stora utmaningen med ordet; de flesta som pratar blockchain använder det mer eller mindre synonymt med bitcoin vilket förstås är fel.

Blockchain är en teknik för att utföra distribuerad transaktionsloggning med bibehållen säkerhet genom kryptering och autentisering. Det räcker som definition, tycker jag. Det betyder att man har gått ifrån att ha ett enda centralt ställe där man håller god ordning på vad som skett till att istället följa upp skeenden på många ställen men knyta ihop allt med hjälp av teknik.

Man kan jämföra det med att gå ifrån en central bokföring med hjälp av en enda bok hos en enda ansvarig förman till att låta varje medarbetare hålla ordning på transaktioner med hjälp av sin egen bok. Tack vare tekniken så håller man ändå ordning på allt som sker på ett lika välfungerande sätt som med en centraliserad lösning.

Djupare än så behöver man egentligen inte gå i sin förklaring men vi tar det en nivå djupare för att förstå varför det heter just blockchain. Det syftar på tekniken som används för att uppnå den distribuerade transaktionsloggningen.


Bild. Beskrivning av blockchain. Källa: Wikipedia.

Block håller ihop uppsättningar av giltiga transaktioner som har ”hashats” dvs kodats. Varje block innehåller den krypterade ”hashen” från det tidigare blocket i sin kedja. Den här valideringen av det tidigare blocket länkar samtliga block tillbaka till ursprungsblocket i kedjan.

Vad har då blockchain för tillämpning utöver bitcoin? Svaret verkar vara att man inte vet riktigt ännu. Det finns en mängd olika initiativ som nyttjar blockchain teknik och den uppfattning jag fått är att det kommer ta några år innan vi ser exakt inom vilket område den här tekniken tar fart ordentligt.

tisdag 3 oktober 2017

Produktutveckling, veckans fråga

Ibland får jag frågor skickade till mig och jag försöker att hinna med att besvara dem. Veckans fråga handlar om min roll som projektledare inom produktutveckling och hur man ska gå till väga om man har en ny idé inom ett visst område. Frågan är inskickad av en bloggläsare utan koppling till något uppdrag jag arbetat i.

Hej Raphael!

Jag råkade se ett gammalt blogginlägg som du hade lagt upp där du förklarade lite om produktutveckling, och tänkte att du kanske visste hur man ska bära sig åt i en viss situation.

Jag har en ide om en förbättring av en produkt som redan finns på marknaden. Denna förbättring skulle förmodligen vara lätt för tillverkaren att tillverka, och det skulle vara en stor förbättring av deras redan populära produkt. Min fråga till dig är om du vet hur man bär sig åt för att få denna tillverkad och testad, utan att tillverkaren kan stjäla min ide?

Tacksam för svar


Här följer mitt svar. Om du som läser har någon ytterligare tanke att tillföra så lämna gärna en kommentar!

Hej!

Jag har lett flera projekt inom produktutveckling med många utvecklingsteam inblandade. Det handlar om stora företag.

Att arbeta med nya idéer som angränsar till någon annans produkt är en väldigt vanlig utmaning. I de flesta (alla!) utvecklingsprojekt så försöker man tidigt kartlägga hur man ligger till jämfört med andra på marknaden, existerande patent, mm. Har man en unik idé så startar man en juridisk process för att själv få skydd/patent på den nya idén.

Så arbetar stora företag. De skyddar alltså idén redan innan de tagit fram produkten.

Jag har sällan jobbat med små bolag men spontant känner jag att om du vill tillverka och testa en produktidé utan att någon annan kommer över den så måste du ta fram den helt själv, typ ett källarprojekt. Så fort du blandar in utomstående legotillverkare e.dyl. så bör du ha någon sorts skydd för din idé. Prata med en jurist som är specialiserad på denna typ av frågor, jag brukar ha sådana knutna till projekt men vem du ska prata med kan jag inte säga. Googla på intellectual property eller något sådant!

Hoppas svaret varit till någon hjälp.

Raphael