onsdag 11 mars 2015

Etiskt sparande

Jag har idag öppnat mitt sparande för insyn via Shareville. Det krävs ingen specifik summa pengar för att göra det eftersom Shareville enbart visar vad man investerat i och en procentuell fördelning inom portföljen, inte antal kronor.

Min tanke med att öppna mitt sparande för insyn är att inspirera andra till att spara etiskt och långsiktigt, men framför allt att sporra mig själv till detta nu när andra ser precis vad jag gör.

En utmaning med etiska och långsiktiga investeringar är att det inte finns någon entydig definition. Varje fond måste bedömas för sig vilket man kan få hjälp att tolka på sajten Hållbarhetsprofilen. Vill man köpa enskilda aktier kan varje bolag bedömas utifrån det material de själva tillgängliggör eller via hitta.se där man kan ladda ner årsredovisningar helt gratis.

Om du själv har en portfölj på Shareville så kan du ge mig namnet på din öppna portfölj så ger jag en etisk kommentar på den. Du får även tillgång till min portfölj.

Idag köper jag aktiefonden "Handelsbanken Sverige Etisk Index".


Edit: Uppdaterad 2015-05-01